புதிய ரக நெல் விதை TNAU

த.வே.ப.க. கோ.50:

சமீபத்தில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள இந்த நெல் ரகம் 130-135 நாட்களில் எக்டருக்கு 6338 கிலோ கொடுக்கவல்லது. இது ஏ.டி.டீ.46 ரகத்தைவிட 10.11 சதவீதம் அதிக மகசூலை தரும். அதிகபட்ச மகசூலாக எக்டருக்கு 10662 கிலோ கொடுக்கிறது.

உருவாக்கம்: கோ.43/ஏடிடீ 38 ரகங்களை கலப்பினம் செய்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய ரகம். பருவம்: பின்சம்பா / தாளடிக்கு ஏற்றது. பயிரிட

உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்தில் அனைத்து நெல் விளையும் மாவட்டங்கள்.

சிறப்பியல்புகள்: மத்திய சன்ன அரிசி, நல்ல அரவைத்திறன்; மித அமைலோஸ் மாவுப்பொருள் உடையதால் சமைப்பதற்கும் இட்லி தயாரிப்பதற்கும் ஏற்றது. குலைநோய், இலை உறை அழுகல், பழுப்பு புள்ளி நோய், பாக்டீரியா இலைக்கருகல், துங்ரோ ஆகிய நோய்களுக்கு மிதமான எதிர்ப்புசக்தி கொண்டது.

த.வே.ப.க. நெல் டி.ஆர்.ஒய்.3:

இந்த புதிய ரகம் சமீபத்தில் த.வே.ப.கழகத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்டது. 135 நாட்களில் எக்டருக்கு மகசூலாக 5833 கிலோ கொடுக்கவல்லது. இது ஆடுதுறை 46 ரகத்தைவிட 10.8 சதம் கூடுதல் மகசூலாகும். சி.ஆர்.1009, ஏ.எஸ்டி.16 ஐ விட 22 மற்றும் 13 சதம் கூடுதல் மகசூலாகும். அதிகபட்ச மகசூலாக எக்டருக்கு 10,966 கிலோ கொடுக்கிறது.

உருவாக்கம்: ஆடுதுறை43/சீரக சம்பா ரகங்களின் இனக்கலப்பு தேர்வாகும்.

பருவம்: சம்பா/ பின்சம்பா / தாளடி.

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், ராமநாதபுரம்.

சிறப்பியல்புகள்: இட்லி தயாரிப்பதற்கு ஏற்றது. உவர் நிலங்களிலும் சாகுபடிக்கு ஏற்றது. மத்திய பருமன் அரிசி, அதிக அரவைத்திறன் (71.3 சதம்); அதிக முழு அரிசி காணும் திறன் (66.0 சதம்); அதிக அவல் காணும் திறன் (82.2 சதம்); இலை சுருட்டுப் புழு, தண்டு துளைப்பான், புகையானுக்கு எதிர்ப்புத்திறன், குலைநோய், இலை பழுப்பு புள்ளி, இலை உறை அழுகல், இலை உறை கருகல் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது.

மேலும் விபரங்களுக்கும், விதை கிடைப்பதற்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி: இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் தகவல்

புதிய தென்னை ஏ.எல்.ஆர்.2 (த.வே.ப.க.)

வயது-80 வருடங்கள்.

மகசூல்: சராசரி மகசூல் வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றுக்கு 109 காய்கள்.

ஆண்டுக்கு ஒரு எக்டருக்கு 18,988 காய்கள்.

கிழக்கு கடற்கரை நெட்டை, வேப்பங்குளம் 3 ரகங்களைக் காட்டிலும் முறையே 12 மற்றும் 99 சதம் கூடுதல் மகசூல்.

உருவாக்கம்: டிப்தூர் நெட்டையிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டது.

பருவம்: ஆடி மற்றும் தைப்பட்டம்.

அதிகபட்ச மகசூல்: வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றிற்கு 140 காய்கள்.

சிறப்பியல்புகள்:

 • ஐந்து-ஐந்தரை வருடங்களில் காய்க்கும் திறன்;
 • சீராக மகசூல் கொடுக்கும் திறன்;
 • ஒரு வருடத்திற்கு சராசரியாக 12 பாளைகள்;
 • காய்க்கு 135 கிராம் கொப்பரை;
 • எக்டருக்கு 2.57 டன் கொப்பரை;
 • ஒரு டன் கொப்பரைக்கு தேவை 7000 காய்கள்.
 • எண்ணெய்ச்சத்து 64.7 சதம்.
 • வறட்சியை நன்றாக தாங்கி வளரக் கூடியது.
 • காண்டாமிருக வண்டு, சிவப்புக் கூன்வண்டு, இலைக்கருகல் நோய்க்கு மித எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது.

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்திலுள்ள தென்னை வளரும் அனைத்து மாவட்டங்கள், குறிப்பாக வறட்சிக்கு இலக்காகும் பகுதிகளுக்கு ஏற்றது.

மேலும் விபரங்களுக்கு, விதை, நாற்றுகள் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் செய்தி – த.வே.ப.க

புதிய வீரிய ஒட்டு சூரியகாந்தி கோ.2 (த.வே.ப.க)

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் சமீபத்தில் சூரியகாந்தி வீரிய ஒட்டு கோ.2-ஐ விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வெளியிட்டுள்ளது.

வயது 85-90 நாட்கள்.

மகசூல்: ஆடிப்பட்டத்தில் 1950கிலோ/எக்டர். (இது சன்பிரட் 275, டி.சி.எஸ்.எச்.1 வீரிய ஒட்டுரகங்களைவிட 13.4, 17.1 சதம் அதிக மகசூலாகும்).

கார்த்திகைப்பட்டத்தில் 2230 கிலோ/எக்டர் மகசூல் கொடுக்கக்கூடியது.

அதிக பட்ச மகசூலாக எக்டருக்கு 3114 கிலோ கொடுக்கக்கூடியது.

பருவம்: ஆடி, கார்த்திகை-மார்கழிப்பட்டம்.

இதன் சிறப்பியல்புகள்:

 • அதிக எண்ணெய்ச்சத்து-39.8 சதம், அதிக கொள்ளளவு எடை கொண்ட விதைகள் (48 கிராம்/100 மில்லி).

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்தில் சூரியகாந்தி பயிரிட ஏற்ற அனைத்துப் பகுதிகள்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, விதை, நாற்றுகள் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் தகவல் – த.வே.ப.க

புதிய கரும்பு ரகம் த.வே.ப.க. கரும்பு எஸ்.ஐ.7

இது மற்றுமொரு வேளாண் பல்கலைக் கழகத்தின் சமீபத்திய வெளியீடு.

இதன் வயது 11 மாதங்கள்.

பருவம்-முன்பட்டம்.

மகசூல் நடவு பயிர் மறுதாம்பு பயிர்
(டன்/எக்டர்)
கரும்பு 154 14.6
சர்க்கரை 20.5 19.4
அதிக பட்ச மகசூல் 168 டன்/ எக்டர்

சிறப்பியல்புகள்:

 • அதிக கரும்பு மகசூல், சர்க்கரை சத்து, சிறந்த மறுதாம்புத்திறன்;
 • எளிதாக தோகை உரியும்;
 • சுணையற்றது;
 • பூக்காத தன்மை, வறட்சி, அதிக நீர் தேக்கத்தினை தாங்கும், செவ்வழுகல் நோய்க்கு மிக எதிர்ப்புத்திறன்.

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடி செய்யம் அனைத்துப்பகுதிகளுக்கும் ஏற்றது.

மேலும் விபரங்களுக்கு, விதை, நாற்றுகள் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் தகவல் – த.வே.ப.க