அதிகரிக்கும் பசுமைக் கூடாரங்கள் – வகைகளும் பலன்களும்

பசுமைக்குடில்

பசுமைக்குடில்

வேளாண்மைத் தொழில்நுட்பத்தில் 200 ஆண்டுகள் பழைமையானதாக இருந்தாலும், இந்தியாவில் புதிய தொழில்நுட்பமாக உள்ள பசுமைக் கூடாரத்தில் பயிர் சாகுபடி முறை மிகவும் பலன் தரும் வழிமுறையாக உள்ளது.

நமது நாட்டில் 95 சத பயிர்கள் வயல் வெளிகளிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதில் சில வகைப் பயிர்களை எல்லாவித தட்பவெப்ப சூழ்நிலைகளிலும் வளர்க்க இயலாது. இந்தப் பயிர்களுக்கு ஏற்ற சூழல்நிலையை உருவாக்கினால் மட்டுமே எந்த இடங்களிலும் இந்தப் பயிர்களை வளர்க்க முடியும்.

பசுமைக் கூடாரம்:

பசுமைக் கூடார தொழில்நுட்பம் என்பது பயிர்களுக்கு சாதகமான சுற்றுப்புறச் சூழலை வழங்குவதேயாகும். காற்று, குளிர், மழை அதிகப்படியான சூரிய ஒளி, அதிக வெப்பநிலை, பூச்சி நோய்களிலிருந்து செடிகளைப் பாதுகாக்க இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் உதவியாக உள்ளது.

பசுமைக் கூடாரம் என்பது ஒளி ஊடுருவக்கூடிய அல்லது பிளாஸ்டிக் கூரையினால் போர்த்தப்பட்ட அமைப்பாகும். இந்தக் கூடாராத்தினுள் பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் விளைச்சலுக்குத் தேவையான தட்ப வெப்பநிலை எளிதில் கிடைக்கும். கரியமிலவாயு உள்புறத்திலேயே தங்கி விடுவதால் தாவரத்தின் ஒளிச் சேர்க்கைக்கு அதிகப்படியான கரியமில வாயு கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் பயிர்களில் 5 முதல் 10 மடங்கு அதிக ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

இதன் காரணமாக விளைச்சல் அதிகமாகவும், தரமான விளைபொருள்களும் கிடைக்கின்றன. மேலும், மண்ணிலிருந்து ஆவியாகும் நீரும் உள்புறத்திலேயே தங்கிவிடுவதால் ஈரப்பதமும் அதிகமாகிறது. குறைந்த நீர்ப்பாசனமே தேவைப்படும்.

பயன்கள்-நன்மைகள்:

பூச்சி, நோய், எலிகள் மற்றும் பறவைகள் பயிரைத் தாக்குவதிலிருந்து பாதுகாக்கலாம். அதிகமான வெப்பம், பெரும் மழை, அதிவேகக் காற்றுகளால் பயிருக்குச் சேதம் ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படுகிறது. பூச்சிக் கொல்லிகள், பூசணக் கொல்லிகள், உரங்கள் ஆகியவை சரியான அளவில் உபயோகிக்கலாம். ஆண்டு முழுவதும் எந்தப் பயிரையும் உற்பத்தி செய்யலாம்.

சந்தையில் பருவமில்லா காலத்தில் வரும் விளைபொருள்களுக்கு அதிக வரவேற்பும், அதிக விலையும் கிடைக்கும். எனவே, அத்தகைய தருணங்களில் பசுமைக் கூடார உற்பத்தி முறை பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். காய்கறிகளைப் பதப்படும் தொழில்சாலைகளுக்குத் தேவையான காய்கறிகளை தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்து வழங்க முடியும்.

50 நாடுகளில் பயன்:

பசுமைக் கூடார அமைப்புகள் இப்போது உலகில் 50-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வணிக ரீதாயாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் ஆண்டுதோறும் 2.8 பில்லியன் டாலர்கள் ஈட்டக் கூடிய மலர் சாகுபடி, 400 ஹெக்டர் பரப்பில் பசுமைக் கூடார முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஜப்பானில் 54 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் பசுமைக் கூடார உற்பத்தி முறை உள்ளது. இந்தியாவில் 1980-ம் ஆண்டுதான் பசுமைக் கூடாரத் தொழில்நுட்பம் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் ஆராய்ச்சி செயல்பாடுகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்போதுதான் உலகமயமாக்கல், வேளாண் விளைபொருள் ஏற்றுமதியால் பசுமைக் கூடார தொழில்நுட்பத்துக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது.

உள்ளூர் சூழ்நிலைகளுக்குத் தகுந்தபடி பயிர் வகைகள் பயிரிடும் வகையில் இந்தக் கூடாரங்களை அமைக்க முடியும். 4 வகை பசுமைக் கூடார முறைகள் உள்ளன.

குறு நுட்ப பசுமைக் கூடாரம்:

இந்த வகை கூடாரத்தில் காலநிலைக் காரணிகள் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது. மூங்கில் கட்டைகள், பாலீத்தின் பைகள் உபயோகப்படுத்தி கட்டப்படும். பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் வலைகளையும் பயன்படுத்தலாம். வெயில் காலங்களில் பக்கச் சுவர்களை திறந்து வைப்பதன் மூலம் வெப்ப நிலையைக் குறைக்கலாம். இந்த வகை கூடாரம் குளிர்ப் பிரதேசங்களுக்கு ஏற்றவையாகும்.

மித நுட்ப பசுமைக் கூடாரம்:

இயந்திரங்ளைக் கொண்டு இந்த வகை கூடாரங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இரும்புக் கம்பிகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படுவதால் வேகமாக வீசும் காற்றை எதிர்த்து நிற்கும் தன்மை கொண்டவை. காற்று வெளியேற்றி விசிறிகள், பனிப்புகை குழாய்கள், குளிர்விக்கும் பட்டைகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கூடாரத்தில் தேவையான அளவு வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை நிலவச் செய்ய முடியும். பயிர் பருவம் முழுவதும் தேவைக்கேற்ப சூழலை மாற்றிக் கொள்ளலாம். தரமான மலர்களை இந்த வகையில் உற்பத்தி செய்ய முடியும். வறண்ட வானிலை உள்ள பகுதிகளில் இந்தக் கூடாரங்கள் உகந்தவையாகும்.

உயர்நுட்ப பசுமைக் கூடாரம்:

முழுமையான தானியங்கி காலநிலைக் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களைக் கொண்டவை. இந்த வகை கூடாரம் அமைக்க செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் தரமான உற்பத்திப் பொருள்களை வழங்குவதால் செலவை ஈடு செய்யலாம். இந்தக் கூடாரத்தில் வெப்பநிலை, ஈரப்பதம், வெளிச்சம் போன்ற காரணிகளின் அளவை ஓர் உணர் கருவியானது உள் வாங்கிக் கொள்ளும். அந்த கருவியில் உள்ளவற்றை சரிபார்த்து தேவையான மாற்றங்களை செய்து கொள்ளலாம்.

மலைச் சரிவுகளுக்கான கூடாரம்:

சமனற்ற கூரைகளைக் கொண்ட பசுமைக் கூடாரங்கள் மலைச் சரிவுகளில் கட்டுப்படும். சரிவுகளுக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறு அளவுகளில் அமைக்கப்படும். தானியங்கி காலநிலைக் கட்டுப்பாடுகள் பயன்படுத்துவதில்லை. இதேபோல், பிளாஸ்டிக் பசுமைக் கூடாராங்களை குறைந்த செலவில் அமைக்கக் கூடியது. புற ஊதாக்கதிர்கள் கொண்டு மேம்படுத்தப்பட்ட தாள்களால் அமைக்கப்படும் இந்தக் கூடாரங்கள் 4 ஆண்டுகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்களுக்கு ஒரு வக்காலத்து – மீள்பதிவு

மீள்பதிவு http://www.badriseshadri.in/2012/09/blog-post_7619.html

பொருளாதாரச் சீர்திருத்தங்கள் ஏழைகளின் வயிற்றில் அடிக்கின்றன என்று புலம்புபவர்கள், ஏழைகளும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரும் 1970-களிலும் 1980-களிலும் எப்படிப்பட்ட நிலையில் வாழ்ந்தனர் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால், எந்த அளவுக்குக் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்பதைப் புரிந்துகொள்வார்கள். என்னென்னவோ ஸ்பூரியஸ் தரவுகளை வைத்துக்கொண்டு அன்று உண்டதைவிட இன்று குறைந்த அளவு தானியங்களையே மக்கள் உண்கின்றனர் என்பதைத் தாண்டி இடதுசாரிகளால் வேறு எதையும் பேச முடிவதில்லை.

இன்று தமிழகத்தின் எந்த ரேஷன் கடையிலும் சென்று பாருங்கள். அரிசி கொட்டிக்கிடக்கிறது. உண்மையிலேயே தரையில் சிந்திச் சீரழிகிறது. கேரளாவுக்குக் கடத்திச் செல்லப்பட்டதுபோக மீதி அரிசி இது. இலவச அரிசி, ஒரு ரூபாய் அரிசி, இரண்டு ரூபாய் அரிசி என்று ஒரு மாதம் முழுக்க ஒரு குடும்பத்துக்குத் தேவையான அரிசி இலவசமாக அல்லது இரண்டு மணி நேரக் கூலியில் கிடைத்துவிடுகிறது.

தமிழகத்தில் சாப்பிட உணவு இல்லை என்று யாராவது இன்று சொல்லமுடியுமா? அதையும் மீறிப் பிச்சைக்காரர்கள் இல்லையா என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அதற்குக் காரணம், அமைப்புரீதியான பிரச்னைகள். அவர்களுக்கு வீடு இருக்காது, ரேஷன் கார்டு இருக்காது. இவற்றை எப்படிப் பெற்று, பசியாறிக்கொள்வது என்று தெரியாது. அல்லது மஃபியாக்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பார்கள். இவை அனைத்துமே அரசினால் தீர்க்கப்படக்கூடிய எளிய பிரச்னைகள்.

வெறும் அரிசியை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு எப்படி உயிர்வாழ்வது என்று நீங்கள் கேட்கலாம். முடியாது. ஒப்புக்கொள்கிறேன். அதற்கு வேலை செய்து சம்பாதிக்கவேண்டும். இன்று அமைப்புசாரா வேலைகள் எக்கச்சக்கமாகக் கிடைக்கின்றன. அவற்றைச் செய்வதற்குத்தான் தமிழகத்தில் ஆள்கள் இல்லை. அதனால்தான் மணிப்பூரிலிருந்து சர்வர்களும் பிகாரிலிருந்து கட்டடக் கூலிகளும் வருகிறார்கள்.

இன்று விவசாயக் கூலி வேலை செய்ய ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. விவசாயக் கூலிகளுக்கு நாளுக்கு 75 ரூபாய்க்குமேல் கொடுக்க நிலம் வைத்திருப்பவர்களுக்குக் கட்டுப்படி ஆவதில்லை. ஏனெனில் விவசாயக் கொள்முதல் விலை மிகக் குறைவாக உள்ளது. இடுபொருள் செலவு அதிகமாகியுள்ளது. விவசாயம் செய்வது என்பது ‘வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும்’ என்ற நிலையில் உள்ள subsistence விவசாயிகளால் இனியும் முடியாது. பெருவிவசாயம் மட்டுமே இனி சாத்தியம். வளர்ந்த நாடுகள் அனைத்திலும் இதுதான் நடந்துள்ளது. இந்தியாவிலும் இதுதான் இனி நடக்கப்போகிறது. அதற்கான சட்டதிட்ட மாறுதல்கள் தேவை. கார்பரேட் விவசாயம், கூட்டு விவசாயம் (கூட்டுறவும் ஒருவகையில் கார்பரேட் மாதிரிதான்), பங்குச்சந்தையில் பங்குப்பணம் அல்லது கடன் பணம் திரட்டி விவசாயம், அந்நிய முதலீட்டில் விவசாயம் ஆகியவை நடப்பதை நாம் பார்க்கப்போகிறோம்.

அரசிடம் லாபி செய்து கொள்முதல் விலையை அதிகரிப்பது அல்லது பொதுச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு விற்க முயற்சி செய்வது என்பதுதான் விவசாயம் செய்வோரின் நோக்கங்களாக இருக்கவேண்டும். மாறாக இலவச மின்சாரம் கொடு, உரத்தைக் குறைந்த விலையில் கொடு, கடனை ரத்து செய் என்று தொடர்ந்து அரசிடம் பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் அரசு கொள்முதல் விலையை அடிமட்டத்திலேயே வைத்துக்கொண்டிருக்கும்.

வளர்ச்சி என்பது உற்பத்தித் தொழில் துறையிலும் சேவைத் துறையிலும் மட்டும்தான் சாத்தியம். இவை இரண்டுக்கும் நிதி மூலதனம், கட்டுமானம் ஆகியவை மிக அதிகமாகத் தேவை. தமிழகம் இப்போது மின் பற்றாக்குறையில் திண்டாடுகிறது. 12 மணி நேர அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு என்பது அடுத்த ஓராண்டுக்காவது இருக்கப்போகிறது. மாறி மாறி கழக அரசுகள் காசுக்கு வாக்குகளை வாங்கிக்கொண்டும் திராவிட, தமிழ் இன உணர்ச்சிகளை விற்றுக்கொண்டும் இருந்தபோது இந்தியாவின் வேறுசில மாநிலங்கள் மின் கட்டுமானத்தில் கவனம் செலுத்திக்கொண்டிருந்தன. மனித வாழ்வுக்கு மின்சாரம் இன்றியமையாததாக ஆகிவிட்டது. நாம் இனி காந்திய மாதிரியில் குடிசைகளில் இருந்துகொண்டு மின்சாரம் பயன்படுத்தாமல், தொழிற்சாலைகளைக் கட்டாமல், கையால் நூல் நூற்று, ஈர்க்கால் இலை தைத்து வாழ்க்கை நடத்தப்போவதில்லை. பெட்ரோல், பிளாஸ்டிக், உலோகம், மின்சாரம், பொருள் உற்பத்தி, டிவி, இணையம், கணினி, செல்பேசி என்று வாழ்க்கை வசதிக்கான பொருள்களால் நம்மை நிரப்பிக்கொண்டுதான் வாழப்போகிறோம்.

இதற்குத் தேவையான அடிப்படை முதலீடு இந்திய அரசிடம் இல்லை. இந்திய அரசின் முதலீட்டில் இவை இயங்குவதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். தேவையான முதலீடு இந்திய மக்களிடம் இருக்கிறது. ஆனால் முதலிடும் மனோபாவம் இந்தியர்களிடம் இல்லை. பணத்தைப் பெட்டியில் போட்டுவைப்பது அல்லது வங்கியில் போட்டுவைப்பது. வங்கிகளும் இந்தப் பணத்தைத் தம்மிஷ்டத்துக்கு முதலிட முடியாது. இந்தியப் பங்குச்சந்தை சிறியது. இந்திய நிதி நிறுவனங்கள் – இன்ஷூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் ஆகியவை – மிகச் சிறியவை. இந்தியாவில் தனியார் பென்ஷன் ஃபண்ட் மிக மிகச் சிறியது. இவையெல்லாம் ஆரம்பித்து, நன்கு பெரிதானால் இந்தியா அந்நிய முதலீட்டைப் பற்றிக் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

ஆனால் இது இப்போதைக்கு நடக்காது என்பதால் நாம் அந்நிய முதலீட்டைப் பெருமளவு நம்பியிருக்கிறோம். அடுத்தவனிடம் காசு கேட்டால் அவன் சொல்வதற்குக் கொஞ்சமாவது தலை ஆட்டவேண்டும். அவனுக்குப் பிடித்த துறையில்தான் அவன் முதலீடு செய்ய வருவான். ‘அமெரிக்க அடிமை’, ‘நாட்டை விற்கும் நயவஞ்சகன்’ என்று எதுகை மோனையோடு நாட்டின் பிரதமரைத் தூற்றுவதை விடுத்து, நாட்டை முன்னேற்றப் பாதைக்குக் கொண்டுசெல்லும் நல்ல திட்டங்கள் என்று எழுந்து நின்று கை தட்டுவோம்.

 

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 36,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 13 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

இலவசப் பயிற்சிகள்

நாள் பயிற்சி இடம் தொடர்பு
13-12-2011 சிறுதானிய உணவுப் பண்டங்கள் தயாரித்தல் சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், வேளாண் அறிவியல் மையம், குன்றக்குடி, சிவகங்கை-630206. தொலைபேசி: 04577-264288.
14-12-2011 நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு
14, 15-12-2011 மழைநீர்த் தேக்கக் குளங்களில் கெண்டை மீன் வளர்ப்புப் பயிற்சி புதுக்கோட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மண்டல ஆராய்ச்சி மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், மண்டல ஆராய்ச்சி மையம், புதுக்கோட்டை-622004. தொலைபேசி: 04322-271443.
14, 15-12-2011 தர்பூசணி சாகுபடி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.தொடர்புக்கு: இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், வேளாண் அறிவியல் மையம், காட்டுப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்-603203. தொலைபேசி: 044-27452371.
15, 16-12-2011 வெள்ளாடுகளில் இனப்பெருக்க மற்றும் தீவன மேலாண்மை
23, 24-12-2011 தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் பண்ணைக் கருவிகள் பயன்பாடு
27-12-2011 செம்மைக் கரும்பு சாகுபடி
20-12-2011 வெள்ளாடு வளர்ப்பு திண்டுக்கல் கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் முன்பதிவு அவசியம். இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம், திண்டுக்கல். தொலைபேசி: 0451-2460141.
21-12-2011 நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு
21-12-2011 கறவை மாடு வளர்ப்பில் நவீன உத்திகள் சேலம், கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் முன்பதிவு அவசியம்.பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடைப் பல்கலைக்கழகப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், 5/136, ஸ்டேட் பாங்க் ஆபீஸர்ஸ் காலனி-2, சேலம்-636004. தொலைபேசி: 0427-2440408.
25-12-2011 ‘நமது பொன்னியைக் காப்போம்’ என்ற தலைப்பில் பொன்னி அரிசி குறித்த கருத்தரங்கம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் அரசினர் உயர்நிலைப்பள்ளி பாரம்பரிய விதைகள் மையம், திருவண்ணாமலை. தொடர்புக்கு, செல்போன்: 97513-67654,97879-41249.

இலவச பயிற்சிகள் – உடனடி கவனத்திற்கு

நாள் பயிற்சி இடம் தொடர்பு
8 முதல் 9/12/2011 நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், வேளாண் அறிவியல் மையம், காட்டுப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்-603203. தொலைபேசி: 044-27452371.
14 முதல் 15/12/2011 தர்பூசணி சாகுபடி
15 முதல் 16/12/2011 வெள்ளாடுகளில் இனபெருக்க மற்றும் தீவன மேலாண்மை
23 முதல் 24/12/2011 தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் பண்ணைக் கருவிகள் பயன்பாடு
27/12/2011 செம்மைக் கரும்பு சாகுபடி
ஒவ்வொரு முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடி சேலம், சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். வேளாண் அறிவியல் நிலையம், சந்தியூர், சேலம்-636203. தொலைபேசி: 0427-2422550.
ஒவ்வொரு 2வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை தேனீ வளர்ப்பு, காளான் வளர்ப்பு
ஒவ்வொரு 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை விதை உற்பத்தி மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தையத் தொழில்நுட்பங்கள்
ஒவ்வொரு 4வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கால்நடை வளர்ப்பு

வேலிகாத்தானும் விவசாயிகளுக்கு எதிரி…

பார்த்தீனியம் செடியை அழிப்பதை ஓர் இயக்கமாக தமிழக அரசு ஏற்று செயல்படுத்தும் என அறிவித்துள்ள முதல்வர் ஜெயலலிதா, வேலிகாத்தான் முள் செடிகளை அகற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாய நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.

பார்த்தீனியம் செடிகள் மனிதர்களுக்கும், கால்நடைகளுக்கும் உடல்நலக் கேடுகளை விளைவிப்பவை என்று சட்டப்பேரவையில் அதிமுக உறுப்பினர் தங்கதமிழ்செல்வன் தெரிவித்த போது, அதை முற்றிலும் அழிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அறிவித்தார் முதல்வர்.

பார்த்தீனியம் - படம் காப்புரிமை - தமிழ் விக்கிபீடியா

பார்த்தீனியம் - படம் காப்புரிமை - தமிழ் விக்கிபீடியா

இந்த அறிவிப்பு விவசாயிகளிடம் பெருத்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இதே நேரத்தில் வேலிகாத்தான் முள் செடியின் பாதிப்புகளையும் அறிந்து அதையும் அழித்தால், நிறைய விவசாய நிலத்தில் வேறு சாகுபடிகள் செய்வது சாத்தியமாகும் என்று விவசாய நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

15 முதல் 30 அடி ஆழம் வரை ஊடுருவிச் செல்லும் இச் செடியின் வேர்கள், வறண்ட சூழ்நிலையிலும் வளரக்கூடிய தன்மை உள்ளவை. நிலத்தடி நீர் கிடைத்தால் அதை எடுத்துக் கொள்ளும். அதனால் மற்ற பயிர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல் போகும். எனவே வேலிகாத்தான் முள் செடி உள்ள இடத்தின் அருகே வேறு பயிர்கள் வளராது என விவசாயிகள் விளக்குகின்றனர்.

இந்தச் செடியை கால்நடைகள் சாப்பிடாது. தவறுதலாக வேறு இலைகளுடன் சேர்த்து இதன் இலைகளை கால்நடைகள் சாப்பிட நேர்ந்தால், அவற்றுக்கு வயிற்றுக் கோளாறு ஏற்படும் என்கின்றனர்.இந்த முள் செடி உள்ள இடத்தில் ஆக்சிஜன் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் பறவைகள் கூட கூடு கட்டுவது இல்லை. எனவே இவை அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பறவைகள் வாழாது.ஆணி வேர் இல்லாத சிறிய வகை மூலிகைகள் இந்த முள் செடியின் கீழே வளர முடியாமல், இறந்து போகின்றன.

வேலிகாத்தான் கருவை

வேலிகாத்தான் கருவை

விவசாயத்துக்கு, விவசாயிக்கு, கால்நடைகளுக்கு, பறவைகளுக்கு என எதற்குமே பயன்படாத இந்த முள்செடி, கரி கட்டை தயாரிப்புக்கு மட்டும் பயன்படுகிறது.
இதை வெட்டி எடுத்து, எரித்து, அதில் கிடைக்கும் கரியை தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்புவதை சிலர் தொழிலாகவே செய்கின்றனர். ஆனால்,ஓரிரு மாவட்டங்களில்தான் இத் தொழில் உள்ளது.எனவே இதை விவசாயிகளின் பகைவன் என்ற பட்டியலில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் சேர்த்துள்ளதாக விவசாயத் துறையினர் கூறுகின்றனர்.

கேரளத்தில் அதிகாரபூர்வமாக இதற்கு எதிராக இயக்கம் எதுவும் இல்லை என்றாலும், இந்தச் செடி எங்காவது வளர்வதைப் பார்த்தால் முதலில் அதை வெட்டி அகற்றிவிட்டுத்தான் விவசாய வேலையை பார்ப்பது என்பதை விவசாயிகள் உறுதியாகப் பின்பற்றுகின்றனராம்.

விவசாய நிலங்களில் வேலியாகப் பயன்படுத்த வேறு மரங்களை வளர்க்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.இந்தச் செடி விறகாகப் பயன்பட்டது ஒரு காலம். இப்போது எல்லா வீடுகளுக்கும் அரசே இலவச கேஸ் அடுப்பு தந்துவிட்டது. இனி விறகிற்கும் இது தேவையில்லை. எனவே பார்த்தீனியத்துடன், இந்த வேலிகாத்தான் முள் செடிகளையும் அகற்ற வேண்டும் என்கின்றனர் விவசாயிகள்.

பார்த்தீனியம் : பார்த்தீனியம் செடியை அழிக்க உப்பு கலந்த நீரை தெளித்தால் போதும் என்று விவசாய நிபுணர்கள் கூறினாலும், அதை முற்றிலுமாக அழிக்க சின்ன ஆவாரம் விதையை தூவினால் நல்ல பலன் கிடைக்கிறது என்று தாவரவியல் துறை நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
உப்பு கலந்த நீரை தெளித்தால் செடி அப்போதைக்கு அழியுமே தவிர, வேர் அழிந்துவிடாது என்கின்றனர்.

சின்ன ஆவாரம் விதைகளை அந்தப் பகுதியில் தூவினால் அது வளரும் போது, பார்த்தீனியம் விதைகள் முற்றிலும் அழிந்து போவதை தாங்கள் நடைமுறையில் பார்த்துள்ளதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

எனவே பார்த்தீனியத்தை முற்றிலுமாக, மூல ஆதாரத்தையே அழிக்கும் வழிகள் குறித்து நிபுணர்கள் கலந்து பேசி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என தாவரவியல் துறையினர் வலியுறுத்துகின்றனர்.

மரபணு பயிர்கள் : தமிழகத்தில் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பருத்தியை பரவலாக்கிட எந்த நடவடிக்கையையும் அரசு எடுக்காது என சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பினருக்கு இது நிம்மதியைத் தந்துள்ளது.

இருந்தாலும், சில அதிகாரிகள் மரபணு மாற்றம் செய்தப் பயிர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதால், அரசு இதில் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். அரசின் அனுமதி இல்லாமல் மரபணு மாற்ற விதை தயாரிப்புக்கு எந்தவிதமான ஆராய்ச்சியும் தமிழகத்தில் நடத்தக் கூடாது என்பதை உறுதியாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்கின்றனர் அவர்கள்.

தினமணி 16 Aug 2011 12:32:05 AM IST

பார்க்க http://vetripages.blogspot.com/2010/10/blog-post.html

அனுமதி பெறாமல் பி.டி. கத்தரி ஆராய்ச்சி : தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை, மான்சான்டோ மீது வழக்கு

மரபணு மாற்ற கத்தரிக்காய் உற்பத்திக்கான ஆராய்ச்சிக்கு, தொடர்புடைய எந்த துறையிடமும் அனுமதி பெறவில்லை என்பதற்காக சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க தேசிய பல்லுயிர்ப்பெருக்க ஆணையம் முடிவு செய்திருக்கிறது.

மரபணு மாற்ற கத்தரிக்காயை வணிக ரீதியில் பயிரிட அனுமதிக்கலாமா என்ற சர்ச்சை எழுந்தபோது விவசாயிகளின் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்த அப்போதைய சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், இதற்குத் தடை விதித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உத்தரவிட்டார்.

இந்த ரக கத்தரிக்காயால் ஏற்படக்கூடிய உடல்நல பாதிப்புகளைப் பற்றி அறியும் வரையில் இதை அனுமதிக்க வேண்டாம் என அப்போது அவர் அறிவித்தார். இதில் புதிய திருப்பமாக, விதைகளில் மரபணு மாற்ற ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும்போது உரிய எந்த துறையிடமும் அனுமதி வாங்கவில்லை என்று தேசிய பல்லுயிர்ப்பெருக்க ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விதி மீறலுக்காக சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுப்பது என்று கடந்த ஜூன் 20-ம் தேதி தில்லியில் நடந்த அந்த ஆணையத்தின் கூட்டத்தில் முடிவு செய்திருக்கின்றனர். இந்தக் கூட்டத்தின் தீர்மான விவரங்கள் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மான்சான்டோ மரபணு விதை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இந்திய பிரிவான மேஹோ நிறுவனத்தின் மீதும், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், தார்வாரில் உள்ள வேளாண்மை அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்டவை மீதும் இந்த சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கத்தரி விதையில் மரபணு மாற்ற ஆராய்ச்சி செய்வதற்காகக் கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் நான்கு கத்தரிக்காய் ரகங்களின் விதைகளை மான்சான்டோ நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறது.

பிறகு மரபணு மாற்றம் செய்ய விதைகளையும் இந்தப் பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருக்கிறது. இந்த விவரங்களை, வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளது.

இதேபோல கர்நாடகத்தில் விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் 6 வகையான கத்தரிக்காய் விதைகளிலும் மான்சான்டோ நிறுவனம் ஆராய்ச்சி செய்து மரபணு மாற்றம் செய்திருக்கிறது. தேசிய பல்லுயிர்ப்பெருக்க ஆணையம், மாநில பல்லுயிர்ப்பெருக்க வாரியங்கள் மற்றும் பொருத்தமான உள்ளூர் பல்லுயிர்பெருக்க நிர்வாக குழுக்களின் அனுமதி எதையும் பெறாமலேயே இந்த ஆராய்ச்சிகளை மான்சான்டோ மேற்கொண்டிருப்பது சட்ட மீறல் என்று சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன.

பாரம்பரிய விதைகளைப் பொருத்தவரை அரசுதான் அவற்றின் பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டும். இருந்தாலும் அந்த விதைகளுக்கு அரசு உரிமையாளர் அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வணிகம், ஆராய்ச்சி மற்றும் வேறு வகையில் பல்லுயிர்ப்பெருக்க சூழ்நிலைகளைக் கையாள வேண்டியிருந்தால், பல தலைமுறைகளாக அதைப் பராமரித்து பாதுகாத்து வரும் உள்ளூர் சமூகத்தினரிடம் அதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது சட்டமாகும் என துறை வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

மான்சான்டோ நிறுவனத்துக்கு 4 கத்தரி ரகங்களின் விதைகளை அனுப்பி தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டபோது, “விதைகளின் உரிமையாளர்‘ என்று தன்னை குறிப்பிட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதுவும் விதிகளை மீறிய செயல் என்று குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. மான்சான்டோ நிறுவனமும், தார்வாட், கோவை வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகங்களும் வெவ்வேறு சமயங்களில் வெளியிட்ட செய்திகளில், உரிய அனுமதியை தாங்கள் பெற்றிருப்பதாகக் கூறியுள்ளன.

கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக மூத்த விஞ்ஞானி ஒருவரைக் கேட்டபோது ஆராய்ச்சி தொடங்கும்போது யாருடைய அனுமதியும் பெறத் தேவையில்லை என்றும் அதை வணிக ரீதியிலான பயன்பாட்டுக்கு வெளியிட முயற்சிக்கும் போது மத்திய அரசின் துறைகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு சரியான விளக்கம் தந்து அனுமதி பெற்றாக வேண்டும் என்றும் கூறினார். யாருடைய அனுமதியும் பெறத் தேவையில்லை என்ற நிலை இருந்தால், பல்லுயிர்ப்பெருக்க பாதுகாப்பில் உயர்ந்த அமைப்பான தேசிய பல்லுயிர்பெருக்க ஆணையம் எப்படி, “”அனுமதி பெறாதது குறித்து சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்யப்படுகிறது” என தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

தினமணி செய்தி