மரம் வளர்ப்பு அட்டவணை

மரம் மண் கன்று இடைவெளி கன்றுகள்/ஏக்கர் அறுவடை பயன்பாடு
மலைவேம்பு வடிகால் வசதி கொண்ட அனைத்து நிலங்கள், மணல் கலந்த வண்டல் மண் ஏற்றது 15 அடி 200 7 ஆண்டுகள். ஏக்கருக்கு 7 லட்சம் 3ம் ஆண்டில் தீக்குச்சி, 4ம் ஆண்டில் பிளைவுட், 7ம் ஆண்டுக்கு மேல் மரப்பொருட்கள் தயாரிக்கலாம்.
குமிழ் வடிகால் வசதி கொண்ட ஆழமான மண் கண்டம் உள்ள அனைத்து வகையான மண்ணிலும் வளரும் 15 அடி 200 8 ஆண்டுகள். ஏக்கருக்கு 14 லட்சம் கதவு, நிலை, ஜன்னல், மரப்பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படும்.
சந்தனம் உவர்நிலம் அல்லாத மண் கண்டம் உள்ள நிலங்கள் வேம்பு வளரும் நிலங்கள் அனைத்தும் சந்தனத்திற்கும் ஏற்றவை. 16 அடி 200 25 ஆண்டுகள். ஏக்கருக்கு 1 கோடி வாசனைப் பொருட்கள், மரச்சாமான்கள், சிற்பங்கள் செய்ய உகந்தது.
மூங்கில் செம்மண் இருமண்பாடு நிலங்கள் ஏற்றவை. மற்ற நிலங்களில் குழிக்குள் செம்மண் இட்டு நடலாம். 15 அடி 200 5 ஆண்டுகள். ஏக்கருக்கு 1 லட்சம் கட்டட வேலை, காகித ஆலைப் பயன்பாட்டுக்கு தேவை
சவுக்கு மணல், வண்டல்மண், செம்மண் நிலங்கள் ஏற்றவை 4 அடி 4000 3 ஆண்டுகள். ஏக்கருக்கு 80 ஆயிரம் கட்டிட வேலை, எரிபொருள், காகிதக்கூழ் ஆகியவை
தேக்கு நல்ல வடிகால் வசதி கொண்ட ஆற்று வண்டல் மண் மற்றும் மணற்பாங்கான செம்மண் நிலங்கள் ஏற்றவை 6 அடி 1000 25 ஆண்டுகள். (7 மற்றும் 12ம் ஆண்டுகளில் மரங்களை கலைத்துவிட வேண்டும்) ஏக்கருக்கு 25 லட்சம் மரப்பொருட்களைத் தயாரிக்கலாம்

மூலம் – தினமலர் செய்தி