பருத்தியில் நுனி கிள்ளுவது அவசியம்

வேலூர் மாவட்டத்தில் பருத்தி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பருத்தியில் நுனி கிள்ளி விடுவதன் மூலம் பக்க கிளைகள் உருவாகி அதிக திறட்சியான காய்கள் உருவாகும் என்று வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.

பருத்தி சாகுபடி செய்து 75 முதல் 80-வது நாளில் 15-வது கணுவில் தண்டின் நுனியை 10 செ.மீ. அளவில் கிள்ளி விட வேண்டும். இதனால் அதிக பக்கக் கிளைகள் உருவாகும். அதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையில் பூக்களும், திறட்சியான காய்களும் உருவாகும். மேலும் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 20 கிராம் டி.ஏ.பி. கலந்து தெளிக்க வேண்டும். இலை வழி உரமாக டி.ஏ.பி. அளிப்பதால் அதிக எண்ணிக்கையிலான காய்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது என அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.

வேளாண் அரங்கம் மார்க்கெட்டில்

வேளாண்பொருட்கள்

வேளாண் நிறுவனங்கள்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s