காய்கறிப் பயிர்களை தாக்கும் வாடல் நோயும் அதைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்

விவசாயப் பயிர்களை நாற்றழுகல், தண்டழுகல், வேரழுகல் போன்ற நோய்கள் அதிகம் தாக்குகின்றன. இந் நோய் தாக்கினால் தாவரங்கள் வாடி விவசாயிகளின் மகசூல் பெரிய அளிவில் பாதிக்கிறது.

புதுச்சேரி பகுதியில் பயிரிடப்படும் முக்கிய காய்கறிகளான தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய் மற்றும் அனைத்து காய்கறி பயிர்களிலும் நாற்றழுகல், தண்டழுகல் மற்றும் வேரழுகல் நோய்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

இந்நோய்கள் இளம் நாற்றுகளின் தண்டுப் பகுதியை தாக்கி மடியச் செய்கின்றன.

இந் நோய் தாக்கினால் தண்டு பாகம் வலுவிழந்து அடிப்பகுதி அழுகிவிடுகிறது. மேலும் இவ் வகையான பூஞ்சானம் மண்ணுக்கு அடியில் பல காலம் தங்கியிருந்து வேர் பாகத்தையும் தாக்கி அழிக்கும். இதனால் செடிகள் வாடி விவசாயிகளுக்கு பெரும் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும்.

இதுபோன்ற அழுகல் நோய்களை உண்டாக்கும் பூஞ்சானத்தை, டரைக்கோடெர்மா எனும் பூஞ்சானம் அழித்து பாதுகாப்பு அளிக்கும். இவைகளை மண்ணில் இடுவதன் மூலம் இவை இனவிருத்தி செய்து பல காலம் பயிர்களின் வேர்களுக்கு அடியில் உயிர்வாழும்.

இப் பூஞ்சானமானது பயறு வகை பயிர்கள், எண்ணெய் வித்து பயிர்கள், மற்றும் காய்கறி பயிர்கள் உள்பட அனைத்து பயிர்களிலும் மண்வழி மூலம் தாக்கும் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும்.

இந்த வகை டிரைகோடெர்மா என்ற உயிருள்ள நோய்க் காரணிகள் பயிரை தாக்குகின்ற பூசணங்கள் அருகில் வரும்போது செல்லுலோஸ் மற்றும் கைட்டினேஸ் போன்ற நொதிகளை உருவாக்கும். இந்த நொதிகள் நோய்களை உண்டாக்கும் கிருமிகளின் செல்சுவரை அழிக்கும்.

இதோடல்லமால் விரிடின் மற்றும் டிரைகோடெரமைன் என்ற நச்சுப் பொருளை உருவாக்கி நோய்க் உண்டாக்கும் கிருமிகளை முற்றாக அழித்து பயிர்களை நோயிலிருந்து காக்கிறது.

இதேபோல் சூடோமோனாஸ் புளொரெசன்ஸ் என்ற பாக்டீரியாவையும் பயன்படுத்தி வாடல் நோய்களை கட்டுப்படுத்தலாம். இவற்றை நெற்பயிர், பயறு வகைகல், எண்ணெய் வித்துக்கள், காய்கறிகள், வாழை போன்றவற்குக்கு பயன்படுத்தலாம்.

ஆனால் இந்த உயிரியல் பூச்சிக்கொல்லிகளை விவசாயத்துறை வல்லுநர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு அவர்கள் பரிந்துரைந்த நேரத்தில் சரியான அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும்.

நோய் பெருமளவு சேதம் ஏற்படுத்திய பின் பயன்படுத்தினால் தேவைக்கு தகுந்த பலன் இருக்காது.

தினமணி தகவல் – புதுச்சேரி பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் பூச்சியியல் துறை வல்லுநர் நி.விஜயகுமார்

 

வேளாண் அரங்கத்தில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s