தமிழகத்திற்கு ஏற்ற கரும்பு ரகங்கள்

தமிழகத்தில் பயிரிடப்படும் பணப்பயிர்களில் கரும்பு ஒரு முக்கிய பயிராகும். சராசரி மகசூல் உலகளவில் எக்டருக்கு 70 டன், தமிழகத்தில் 108 டன், இந்திய அளவில் 71 டன் என்ற அளவில் இருக்கிறது. இந்த மகசூலை எக்டருக்கு 175 டன் வரை உயர்த்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. கரும்பில் நல்ல மகசூல் பெற கரும்பு சாகுபடி செய்யும் இடத்திற்கு தகுந்த நல்ல ரகத்தை தேர்வு செய்து சாகுபடி செய்ய வேண்டும். தமிழகத்திற்கு ஏற்ற முக்கிய புதிய கரும்பு ரகங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கோ86032 (கோ62198 x கோ671):

இது 1990ல் வெளியிடப்பட்ட ரகம். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் இந்த ரகம் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. இந்த ரகம் எல்லா பட்டங்களுக்கும் ஏற்றது. எக்டருக்கு 120 டன் மகசூல் மற்றும் 15.09 டன் சர்க்கரை கட்டுமானமும் தரவல்லது. செவ்வழுகல் நோயை மிதமாக எதிர்க்கும் தன்மையுடையது. இது அகல பார் நடவிற்கு ஏற்ற ரகமாகும். இந்த ரகம் அதிக எண்ணிக்கையில் தூர்களை கொடுப்பதுடன் அதிக கரும்பு மற்றும் சர்க்கரை மகசூல் திறன் கொண்டது. மறுதாம்பு பயிரிலும் அதிக சர்க்கரை மற்றும் கரும்பு மகசூல் தரக்கூடியது. தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் நிலத்திற்கு ஏற்றதல்ல.

கோ 94008 (சியாமளா) (கோ7201 x கோ 775):

இந்த ரகம் நேராக வளரும். சாயா தன்மையுடையது. செவ்வழுகல் நோயை தாங்கும் சக்தி கொண்டது. நடவு செய்த 12 மாதங்களில் அறுவடை செய்தால் 125 டன் கரும்பு தர வல்லது. இந்த ரகம் முன்பட்டம் (மார்கழி – தை) மற்றும் நடுப்பட்டம் (மாசி – பங்குனி) மாத நடவிற்கு ஏற்ற ரகம். குறுகிய கால ரகமாக வெளியிடப்பட்ட இந்த ரகம் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது. இது 19.21% சர்க்கரைச்சத்து மற்றும் 15.51 டன் சக்கரை கட்டுமானம் கொடுக்கக்கூடியது.

கோ99004 (தாமோதர்):

இந்த ரகம் கோ62175 மற்றும் கோ86250 இன கலப்பு செய்யப்பட்டு உருவாக்கப் பட்ட ரகமாகும். இது தமிழகத்திற்கு ஏற்றது. இது 2007ல் வெளிவந்த ரகம். அதிக கரும்பு மகசூல் (115 டன்), 19.21% சர்க்கரைச்சத்து மற்றும் 16.09டன் சர்க்கரை கட்டுமானம் கொடுக்கக்கூடிய ரகமாகும். வாடல், செவ்வழுகல், கரிப்பூட்டை நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்தன்மை உடையது. அதிக வறட்சி மற்றும் உவர் நிலங்களில் வளரக்கூடியது. கரும்பு நல்ல உயரமாகவும் பருமனாகவும் எடையுள்ளதாகவும் இருக்கும். வெல்லம் தயாரிக்க இது மிகவும் ஏற்றதாகும். கரும்பு வேகமாகவும் உயரமாகவும் வளரும். இந்த ரகம் சாயாத தன்மையுடையது. சிறிய பரு கொண்ட இந்த ரகம் எல்லா பட்டங்களுக்கும் ஏற்றதாகும். மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறமுடையது. இடைக்கணுக்களிலும் வெடிப்பு இல்லாமல் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். மறுதாம்பு பயிரிலும் இந்த ரகம் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடியது.

கோ 2001-13:

இது கோ 7806 என்ற ரகத்தில் திறந்தவெளி இனக்கலப்பு செய்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரகம். நடுப்பட்ட நடவுக்கு ஏற்றதாகும். எக்டருக்கு 110 டன் மகசூலும் 14.73 டன் சர்க்கரை சத்தும் மற்றும் 19.00 டன் சர்க்கரை கட்டுமானம் தரவல்லது. அதிக தூர் எண்ணிக்கை கொண்ட ரகமாகும். செவ்வழுகல், கரிப்பூட்டை நோயை தாங்கி வளரக்கூடியது. அதிக வறட்சி மற்றும் உவர் நிலங்களில் வளரக்கூடியது. நடவு பயிரைப்போல் கட்டைப்பயிரிலும் நல்ல மகசூல் கொடுக்க வல்லது. வெல்லம் தயாரிக்க ஏற்ற ரகமாகும். முள் மற்றும் வெடிப்பு இருக்காது. குறைவாக பூக்கும் தன்மையுடையது. நல்ல உயரமாக வளர்ந்து குறைந்து சாயும் தன்மை கொண்டது.

கோ 2001-15:

இந்த ரகம் கோ85002 மற்றும் கோ 775ஐ இனக்கலப்பு செய்யப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட ரகமாகும். இது நடுப்பட்ட நடவிற்கு ஏற்றது. இந்த ரகம் 110-115 டன் மகசூல் தரக்கூடியது. மற்றும் 14-15 டன் சர்க்கரை கட்டுமானம் தரக்கூடியது. கரும்பு நல்ல உயரமாகவும், வேக மாகவும் வளரும். செவ்வழுகல், கரிப்பூட்டை நோயை தாங்கி வளரக்கூடியது. அதிக வறட்சி மற்றும் உவர் நிலங்களிலும் வளரக்கூடியது. எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஏற்றது. குறைவாக பூக்கும். இந்த ரகம் கட்டைப்பயிருக்கு ஏற்றது. உயரமாக வளரும் ஆனால் சாயாத தன்மையுடையது. வெல்லம் தயாரிப்பதற்கு ஏற்ற ரகம். சிவப்பு நிறமுடைய கரும்புகள் நீளமாக கணுக்கள் மற்றும் சிறிய அளவு பருமன் கொண்டது.
மேற்கூறிய கரும்பு ரகங்களிலிருந்து மண்ணின் தரம், கரும்பு ரகத்தின் முதிர்ச்சி காலம், பூக்கும் தன்மை முதலிய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ப தரமான விதைக்கரணைகளைக் கொண்டு அந்த ரகத்தை நடவு செய்து அதிக மகசூலைப் பெறலாம்.

விரிவாக்க வெளியீடு எண் 203(2011)

தினமலர் செய்தி – முனைவர்கள் சீ.அலர்மேலு, ஆர்.மா.சாந்தி, ஹேமபிரபா, த.ரஜுலா சாந்தி, என்.விஜயன் நாயர்; வெளியீடு: முனைவர் என்.விஜயன் நாயர், இயக்குநர், கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம், கோவை-641 007; 0422-247 2621, 247 2723. தொலைநகல்: 0422-247 2923.

மின்னஞ்சல்: sugaris@vsnl.com, http://www.sugarcane.res.in, http://www.caneinfo.nic.in.
-எம்.ஞானசேகர்,
தொழில் மற்றும் விவசாய ஆலோசகர்.

வேளாண் அரங்கம் மார்க்கெட்டில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s