இலவச பயிற்சிகள் – உடனடி கவனத்திற்கு

நாள் பயிற்சி இடம் தொடர்பு
8 முதல் 9/12/2011 நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும்.இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், வேளாண் அறிவியல் மையம், காட்டுப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம்-603203. தொலைபேசி: 044-27452371.
14 முதல் 15/12/2011 தர்பூசணி சாகுபடி
15 முதல் 16/12/2011 வெள்ளாடுகளில் இனபெருக்க மற்றும் தீவன மேலாண்மை
23 முதல் 24/12/2011 தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் பண்ணைக் கருவிகள் பயன்பாடு
27/12/2011 செம்மைக் கரும்பு சாகுபடி
ஒவ்வொரு முதல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடி சேலம், சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் மையம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். வேளாண் அறிவியல் நிலையம், சந்தியூர், சேலம்-636203. தொலைபேசி: 0427-2422550.
ஒவ்வொரு 2வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை தேனீ வளர்ப்பு, காளான் வளர்ப்பு
ஒவ்வொரு 3வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை விதை உற்பத்தி மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தையத் தொழில்நுட்பங்கள்
ஒவ்வொரு 4வது வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கால்நடை வளர்ப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s