துவரை சாகுபடியில் மகசூலை அதிகரிக்க டிஏபி கரைசல்

12.5 கிலோ டிஏபி உரத்தை 25 லிட்டர் தண்ணீரில் ஊரவைக்க வேண்டும். இக்கரைசலை தெளிப்பதற்கு முன் வடிகட்டி, 600 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பயிரின் மீது மாலை நேரத்தில் தெளிக்க வேண்டும். மீண்டும் 15 நாள் இடைவெளியில் தெளிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு இருமுறை தெளிப்பதால் நல்ல திரட்சியான, தரமான விதைகள் கிடைப்பதோடு, ஹெக்டேருக்கு 1,000 முதல் 1,500 கிலோ வரை மகசூல் கிடைக்கும்.

தினமணி செய்தி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s