செலவில்லாத மண்புழு உரம் தயாரிப்பு

மண்புழு உரம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் குப்பைகள் மற்றும் இதர பொருட்களைப் பல்வேறு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முக்கியமாக மண்புழு உரம் தயாரிப்பு என்பது அதிகமான விவசாயப் பொருட்களை மட்கவேண்டி உள்ள கிராமப் புறங்களுக்கு சரியாக இருக்கும். தென்னை நார்களை உரமாக மாற்ற சாதரண நாட்டுப் புழுக்கள் ஒத்துவராது என்று சொல்கிறார்கள். இவற்றை உரமாக மாற்ற ஆப்பிரிக்கப் புழுக்களைப் பயன்படுத்தவும் ஆலோசிக்கிறார்கள்.
நாலரைக்கு ஒன்னரை மீட்டர் அளவு கொண்ட தொட்டி மற்றும் 1000 மண்புழுக்களால் ஒரு டன் தென்னைநார் கழிவை 300 கிலோ உரமாக மாற்ற இயலும். அவை தவிற 200 கிராம் மாட்டுச் சாணமும் தேவைப்படும்.

மட்கும் காலம் முடிந்த பின் 3000 மண்புழுக்களும் கிடைக்கின்றன. இவற்றை விற்பனைக்கோ அல்லது அடுத்த மண்புழுத் தொட்டிக்கோ பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

மேலும் இடவசதி குறைந்தோர் மற்றும் உரத் தொட்டி கட்ட இயலாதவர்கள் சாக்கிலும் வளர்க்கலாம். ஒரு பிளாஸ்டிக் சாக்கில் 100 புழுக்களை வைத்து 30 கிலோ தென்னை நார் கழிவுகளை மட்க வைக்கலாம். அதனுடன் கொஞ்சம் சாணத்தையும் சேர்த்து மரம் அல்லது கம்புகளில் கட்டி இவற்றைத் தொங்க வைத்துவிடலாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s