அசோலா

அசோலா பெரணி வகையைச் சேர்ந்த தாவரம். நமது சீதோஷ்ண நிலையில் வளரக்கூடியது. அதிக வெப்பமும் அதிகக் குளிரும் இதன் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும். கோழி மற்றும் வான்கோழிகளுக்குத் தீவனமாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

  • அசோலாவை சாகுபடி செய்ய வயலை உழுது சமன் செய்யவேண்டும்.
  • பிறகு ஒரு செண்டு (20க்கு 2 மீட்டர்) பாத்திகளாகப் பிரித்து நான்கு புறமும் வரப்பு எழுப்பவும்
  • ஆங்காங்கே வாய்க்கால்கள் இருப்பது அவசியம்.
  • எப்பொழுதும் தண்ணீர் 10 செண்டி மீட்டர் அளவில் பாத்திகளில் இருக்க வேண்டும்
  • 10 கிலோ மாட்டு சாணத்தை 20 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஒவ்வொரு பாத்தியிலும் தெளிக்கவேண்டும்
  • பின்னர் 8 கிலோ அசோலாவை ஒவ்வொரு பாத்திகளிலும் இட வேண்டும்.
  • 100 கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட்டை 3 பங்காகப் பிரித்து 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு பாத்தியிலும் இட வேண்டும்

ஒவ்வொரு பாத்தியிலிருந்தும் 80 முதல் 100 கிலோ அசோலா கிடைக்கும்

எளிதில் ஜீரணிக்கவல்ல அசோலா கால்நடைகள், கோழிகள், பன்றிகள், ஆடுகள் மற்றும் மீன் ஆகியவற்றிற்கு சிறந்த உணவாக அமைகிறது .

அசோலாவை உணவாகக் கொடுக்க பரிந்துரைக்கப்படும் அளவு (நாள் ஒன்றுக்கு)

எடை

இனம் அளவு
கறவைப் பசு, எருது 1.5 ~2 கிலோ
முட்டைக்கோழி, கறிக்கோழி 20~30 கிராம்
ஆடுகள் 300~500 கிராம்
வென்பனறி 1.5~2.0 கிலோ
முயல் 100 கிராம்

பார்க்க –

http://www.indg.in/agriculture/animalhusbandary/b85b9abb2bbe-b95bbebb2bcdba8b9fbc8-ba4bc0bb5ba9baebcd

http://www.dinamani.com/edition/story.aspx?SectionName=Tamilnadu&artid=268487&SectionID=129&MainSectionID=129&SEO=&Title=%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%20%E0%AE%A8%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D%20%22%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BE

http://www.agriinfomedia.com/profiles/blogs/4679593:BlogPost:3609

One thought on “அசோலா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s