பூச்சிகளைக் கையாளும் முறை – TNAU அறிவிப்பு

குருத்துப் பூச்சி
நெல்லில் குருத்துப் பூச்சி சேதம் இருந்தால் தழைச்சத்து சிபாரிசு செய்யும் அளவுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். குருத்துப் பூச்சியின் முட்டைகளைத் தாக்கும் டிரைக்கோகிரம்மா ஜப்பானிக்கம் முட்டை ஒட்டுண்ணியை நடவு செய்த 30 மற்றும் 37ஆம் நாட்களில் ஏக்கருக்கு 400 மில்லி அல்லது கார்டாப் குளோரைடு குருணை மருந்து ஏக்கருக்கு 5 கிலோ என்ற அளவில் இட்டு கட்டுப்படுத்தலாம்.
ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச் சாறு 5 சதம் அல்லது அசாடிராக்டின் 1 சதம் 400 மில்லி, புரஃபனொபாஸ் 50 சதம் 400 மில்லி அல்லது கார்டாப் ஹைட்ரோ குளோரைடு குருணை 5 கிலோ என்ற அளவில் இடலாம்.

இலை சுருட்டுப் புழு
நெல்லில் இலைசுருட்டுப் புழு சேதம் இருந்தால் தழைச்சத்து சிபாரிசு செய்யும் அளவுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் முட்டைகளைத் தாக்கும் டிரைகோகிரம்மா கைலோனிஸ் முட்டை ஒட்டுண்ணியை நடவு செய்து 37, 55 மற்றும் 51ஆம் நாட்களில் ஏக்கருக்கு 2 சிசி என்ற அளவில் வெளியிட வேண்டும்.

வேப்பங்கொட்டைச் சாறு 5 சதம் அல்லது மோனோ குரோட்டோபாஸ் 400 மில்லி அல்லது புரஃபனோபாஸ் 50 சதம் 400 மில்லி 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

கூண்டுப்புழு
நெல்லில் கூண்டுப்புழு வேலையைக் காட்டியிருந்தால் 1 லிட்டர் மண்ணெண்ணையை 3 கிலோ காய்ந்த மணலுடன் காந்து சீராக வயலில் தூவவும். பின்பு ஒரு தாம்புக்கயிறைக் கொண்டு வயலின் இரு ஓரங்களிலும் இருவர் வயலின் பாதி உயரத்திற்குப் பிடித்துக் கொண்டு நடக்கவும். இம்முறையில் கூண்டுப் புழுக்கள் அனைத்தும் வயலிலுள்ள நீரில் விழுந்துவிடும். பின்பு மோனோகுரோட்டோபாஸ் 400 மில்லியை 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்கவேண்டும்.

ஆனைக் கொம்பன்
விளக்குப் பொறி வைத்து ஆனைக் கொம்பனை கவர்ந்து அழியுங்கள். தாவர பூச்சிக் கொல்லிகளால் வேப்பம் பருப்புச் சாறு 5 சதம் அல்லது அசராக்டின் 1 சதம் எனப்படும் வேம்பு பூச்சிக் கொல்லியை ஒரு லிட்டருக்கு 2 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.

ரசாயன பூச்சிக்கொல்லியை புரொஃபனோபாஸ் 50 சதம் ஒரு லிட்டர் நீருக்கு 2 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும். இத்துடன் அசாராக்டின் 1 சதம் வேம்பு பூச்சிக்கொல்லியை லிட்டருக்கு 1 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிப்பதன் மூலம் ஆனைக் கொம்பன் ஈக்களை நன்கு கட்டுப் படுத்தலாம்.

பூச்சிக் கொல்லிகளைத் தெளிக்கும் முன்பு ஒட்டும் திரவம் 1 லிட்டருக்கு 1 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிப்பதால் பூச்சி மருந்து கலவைச் செடிகளின் மீது நன்கு ஒட்டி பலன் தரும்.

வெட்டுப்புழு
இவருக்கும் விளக்குப் பொறிதான். இதனால் அந்துப் பூச்சிகள் அத்துப் போகும். குளோர் பைரிபாஸ் 50 சதம் ஏக்கருக்கு 500 மில்லி அல்லது தபோடிகார்ப் 75 சதம் ஏக்கருக்கு 250 கிராம் என்கிற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் ஒட்டும் திரவம் கலந்து தெளிக்கவும்.

வெட்டுப்புழு குலைநோய்
டிரைளைசோல் பூசணக் கொல்லி மருந்தினை ஒரு ஏக்கருக்கு 200 கிராம் என்கிற அளவில் திரவத்துடன் கலந்து மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளித்து குலை நோயினைக் கட்டுப் படுத்தலாம். இந்த நோயின் அறிகுறிகள் இல்லை என்றாலும் நெல்சாகுபடி செய்துள்ள மற்ற விவசாயிகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சூடோமோனாஸ் எதிர் உயிர் பாக்டீரியத்தைத் தெளித்து பயிரின் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகரிக்கச் செய்து பயிறினை குலை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

இதற்கு சூடோமோனாஸ் எதிர் உயிரியை நட்ட 30ம் நாள் ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ வீதம் நன்கு மக்கிய தொழுஉரம் அல்லது மணலுடன் கலந்து வயலில் தூவ வேண்டும். மேலும் நட்ட 45, 55 மற்றும் 65ம் நாட்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ என்கிற அளவில் இலைகளின் மேல் தெளித்தும் பயிரினை குலை நோயிலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.

பொய் கரிபூட்டை நோய்
திருச்சி மற்றும் அரியலூரில் இந்த நோயின் தாக்கம் தென்படுகிறதாம். அதுவும் குறிப்பாக கோ4, கோ43 மற்றும் ஆந்திரப் பொன்னி ரகங்களில்!

இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்த காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு 2.5 கிராம் அல்லது புரப்பிகோனசால் 1 மில்லி மருந்தை 1 லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்கவும்

பாக்டீரியா இலை கருகல் நோய்
ஒரு எக்டேருக்கு ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் சல்பெட் 300 கிராம் மற்றும் காப்பர் ஆக்சி குளோரைடு ஆயிரத்து 250 கிராம் என்கிற அளவில் கலந்து இலைகளின் மேல் தெளிக்க வேண்டும்.

என்று TNAU அறிவித்துள்ளது.

தகவல் – திருச்சி தில்லை வில்லாளன், தமிழக விவசாயி உலகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s