அக்ரி இண்டெக்ஸ் கோவை 2010

கோவை அக்ரி இண்டெக்ஸ் விவசாயக் கண்காட்சி இந்த வருடம் செப்டம்பர் 30 தொடங்கி அக்டோபர் 3 வரையில் 4 நாட்கள் நடக்க உள்ளது.இத்துடண் இணைந்து food intex மற்றும் PoultryIntex கண்காட்சிகளும் நடக்க உள்ளன. விவசாயம், உணவு மற்றும் கோழி வளர்ப்பாளர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

One thought on “அக்ரி இண்டெக்ஸ் கோவை 2010

  1. எதிர்பாராமல் தங்களது வலை பூவினை பார்க்க நேர்ந்தது. வேளாண் செய்திகளுக்கான தமிழில் ஒரு தளம், வெகு சிறப்பு, வாழ்த்துக்கள். வாய்பிருந்தால் இந்த தளத்தினை பார்க்கவும். http://www.youtube.com/kovainews24x7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s