விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி விலையில் எஸ்கார்ட்ஸ் டிராக்டர்கள்

வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் அது சார்ந்த பொருள்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள எஸ்கார்ட்ஸ் நிறுவனம், அதிக செயல் திறன் கொண்ட டிராக்டர்களையும் தயாரிக்கிறது. இந்நிறுவனம் “இனாமி ரிட்டு’ என்ற பெயரில் தமிழக விவசாயிகளுக்கு விழாக்கால சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி எஸ்கார்ட்ஸ் ஜோஸ் 335 மாடல்  டிராக்டர் சலுகை விலையில் அளிக்கப்படும்.

இத்துடன் குலுக்கல் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்டசாலி விவசாயிகளுக்கு மோட்டார் சைக்கிள், கார் உள்ளிட்ட பரிசுகளும் வழங்கப்படும் என இந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

  • 35 எச்.பி. திறன் கொண்ட டிராக்டர் மாடல்களில் மிகவும் பிரபலமானது ஜோஷ் மாடல். கரும்பு மற்றும் நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் ஏற்றது.
  • இதன் அடக்க விலை ரூ. 3.98 லட்சமாகும்.
  • விழாக்கால சலுகையாக இது ரூ. 3.50 லட்சத்துக்கு வழங்கப்படும் என்று நிறுவனத்தின் முதன்மை செயல் அதிகாரி ரோட்டாஸ் மால் தெரிவித்துள்ளார்.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s