புதிய தென்னை ஏ.எல்.ஆர்.2 (த.வே.ப.க.)

வயது-80 வருடங்கள்.

மகசூல்: சராசரி மகசூல் வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றுக்கு 109 காய்கள்.

ஆண்டுக்கு ஒரு எக்டருக்கு 18,988 காய்கள்.

கிழக்கு கடற்கரை நெட்டை, வேப்பங்குளம் 3 ரகங்களைக் காட்டிலும் முறையே 12 மற்றும் 99 சதம் கூடுதல் மகசூல்.

உருவாக்கம்: டிப்தூர் நெட்டையிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டது.

பருவம்: ஆடி மற்றும் தைப்பட்டம்.

அதிகபட்ச மகசூல்: வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றிற்கு 140 காய்கள்.

சிறப்பியல்புகள்:

  • ஐந்து-ஐந்தரை வருடங்களில் காய்க்கும் திறன்;
  • சீராக மகசூல் கொடுக்கும் திறன்;
  • ஒரு வருடத்திற்கு சராசரியாக 12 பாளைகள்;
  • காய்க்கு 135 கிராம் கொப்பரை;
  • எக்டருக்கு 2.57 டன் கொப்பரை;
  • ஒரு டன் கொப்பரைக்கு தேவை 7000 காய்கள்.
  • எண்ணெய்ச்சத்து 64.7 சதம்.
  • வறட்சியை நன்றாக தாங்கி வளரக் கூடியது.
  • காண்டாமிருக வண்டு, சிவப்புக் கூன்வண்டு, இலைக்கருகல் நோய்க்கு மித எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது.

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்திலுள்ள தென்னை வளரும் அனைத்து மாவட்டங்கள், குறிப்பாக வறட்சிக்கு இலக்காகும் பகுதிகளுக்கு ஏற்றது.

மேலும் விபரங்களுக்கு, விதை, நாற்றுகள் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் செய்தி – த.வே.ப.க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s