புதிய கரும்பு ரகம் த.வே.ப.க. கரும்பு எஸ்.ஐ.7

இது மற்றுமொரு வேளாண் பல்கலைக் கழகத்தின் சமீபத்திய வெளியீடு.

இதன் வயது 11 மாதங்கள்.

பருவம்-முன்பட்டம்.

மகசூல் நடவு பயிர் மறுதாம்பு பயிர்
(டன்/எக்டர்)
கரும்பு 154 14.6
சர்க்கரை 20.5 19.4
அதிக பட்ச மகசூல் 168 டன்/ எக்டர்

சிறப்பியல்புகள்:

  • அதிக கரும்பு மகசூல், சர்க்கரை சத்து, சிறந்த மறுதாம்புத்திறன்;
  • எளிதாக தோகை உரியும்;
  • சுணையற்றது;
  • பூக்காத தன்மை, வறட்சி, அதிக நீர் தேக்கத்தினை தாங்கும், செவ்வழுகல் நோய்க்கு மிக எதிர்ப்புத்திறன்.

பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: தமிழகத்தில் கரும்பு சாகுபடி செய்யம் அனைத்துப்பகுதிகளுக்கும் ஏற்றது.

மேலும் விபரங்களுக்கு, விதை, நாற்றுகள் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இயக்குனர், ஆராய்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-641 003.

தினமலர் தகவல் – த.வே.ப.க

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s