செய்தித் தொகுப்பு

இந்த வாரம் சிறப்பான செய்திகள் வந்திருக்கின்றன. சிறப்பான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கின்றன. வேளாண் சந்தையில் பரபரப்பாகப் பேசப்படும் தலைப்புகளில் பரவலாக செய்திகள் வந்து விழுந்துள்ளன. செம்மை நெல் சாகுபடி பற்றி செய்திகள் வந்தது போக இந்த வாரம் வாழை மற்றும் கரும்பு சாகுபடியில் செம்மை முறை பற்றி செய்திகள் வந்துள்ளன. கரூர் விவசாய கண்காட்சியில் பேசி உள்ளார்கள். போடி பக்கம் இருந்து தகவல் வெளியிட்டுள்ளார்கள். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

விழுப்புரம் கண்காட்சி அரங்கிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனைப் பற்றியும் எழுதி இருக்கிறோம். வியாபார நோக்கத்திற்காக நடத்தப்படும் இத்தகைய நிகழ்வுகள் விளம்பரப் படுத்தப்படுகின்றன. விவசாயிகளுக்கு உபயோகமாக நடத்தப்படும் நிகழ்வுகள் காதும் காதும் வைத்தாற்போல நடத்தப்படுகின்றன. தகவல் வெளிப்படையாக தெரிவது குறைவு. இது மாறினால் அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மஞ்சள் சாகுபடியில் விவசாய அலுவலர்கள் உதவி மற்றும் முறையான சொட்டுநீர்பாசன உதவியுடன் பட்டையைக் கிளப்பியிருக்கிறார் ஒரு பெண்மணி. இத்தகு சாதனையாளர்களைப் பற்றிப் படிக்கும் போது இரத்தம் சுத்தமானது போல் தோன்றுகிறது.

மண்புழு உரம் செய்முறை, செம்மை நெல் செய்முறை பற்றி ஏற்கனவே செய்திகள் வந்தாலும் இந்த முறையும் இடம் பிடிக்கின்றன. புதிதாக மூலிகை சாகுபடி வகையினம் சேர்த்துள்ளோம். வசம்பு அதில் முதலில் இடம் பிடிக்கிறது.

இதற்கிடையே கலப்பு உரங்கள் மற்றும் இயற்கை உரங்களில் போலி மற்றும் கலப்படம் பற்றிய எச்சரிக்கை செய்திகளும் இடம் பிடிக்கின்றன.

மீண்டும் சந்திப்போம்.

வணக்கம்.

நிகழ்வுகள்

சிறப்புப் பகுதி – சாதனை விவசாயி

நவீன தொழில்நுட்பம்

அறிவிப்புகள்

யோசனைகள்

பயிரிடும் முறை மற்றும் பாதுகாப்பு முறைகள்

பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு

3 thoughts on “செய்தித் தொகுப்பு

    • நன்றி நண்பர் ஜோதிஜி அவர்களே. முயற்சி செய்கிறேன்.
      நேரம் கிடைப்பது அரிதாய் உள்ளது.

  1. Pingback: வேளாண் செய்தித் தொகுப்பு 15-08-2010 « வேளாண் செய்திகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s