கோபியில் நிலக்கடலை பயிருக்கு மானிய விலையில் ஜிப்சம்

கோபி வட்டாரத்தில் மானாவாரியில் 2000 ஏக்கருக்கு மேல் நிலக்கடலை பயிரிடப்பட்டுள்ளது.

நிலக்கடலை வளர்ச்சிக்கு கால்சியம் சத்து 18 முதல் 23 சதவீதம் வரை உள்ள ஜிப்சம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நிலக்கடலையில் எண்ணெய் சத்து அதிகரிக்க கந்தகம் அடங்கிய ஜிப்சம் இடவேண்டும்.

இதனால் மண் இறுக்கம் தளர்த்தப்பட்டு காய்களின் பருமன் ஒரே மாதிரியாகவும், திரட்சியாகவும் வளரும்.

ஏக்கருக்கு 80 கிலோ ஜிப்சம் அடியுரமாக இட வேண்டும். விதைத்த 45வது நாளில் களை எடுக்கும் முன் இட்டு மண் அணைத்தால் சாகுபடி பெருகும்.

கோபி, கூகலூர், மற்றும் வெள்ளாங்கோவில் வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் மானிய விலையில் ஜிப்சம் வழங்கப்படுகிறது

தினமணி தகவல் – திரு ஆசைத்தம்பி, வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், கோபி

2 thoughts on “கோபியில் நிலக்கடலை பயிருக்கு மானிய விலையில் ஜிப்சம்

  1. Pingback: நிலக்கடலையின் உரத் தேவைகள் « வேளாண் செய்திகள்

  2. Pingback: செய்தித் தொகுப்பு « வேளாண் செய்திகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s