அதிக லாபம் தரும் சப்போட்டா

வறட்சியைத் தாங்கி வளரக்கூடிய பழ மரமாக சப்போட்டா விளங்குகிறது. ஆண்டுக்கு 2 முறை அறுவடை செய்யக்கூடிய இந்தப் பழ மரத்தின் பராமரிப்பு செலவு மிகக் குறைவாகும். சாகுபடி காலங்களில் அதிகக் கூலியாள்களும் தேவையில்லை. முக்கியமாக, தண்ணீர் அதிகம் தேவைப்படாது.

இதன் சாகுபடிக்கு சொட்டு நீர்பாசன முறை சிறப்பானது என வேளாண் அலுவலர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். உரத் தேவையும் மிகக் குறைவு.  நட்ட 3 ஆண்டுகளில் காய்ப்புக்கு வரும்.  ஏக்கருக்கு 65 செடிகள் வரை நடலாம். சராசரியாக ஆண்டுக்கு 50 முதல் 100 கிலோ வரை மகசூல் கிடைக்கும். இந்தப் பழங்கள் கிலோ ரூ. 10-க்குக் குறையாமல் விலைபோகின்றன.

மார்ச் – ஏப்ரலில் பூத்து, 90 நாள்களில் காய்ப்புக்கு வரும். அடுத்து அக்டோபர்- நவம்பரில் பூத்துக் காய்க்கும். இதன் சாகுபடிக்கு அரசு வேளாண் துறையில் இருந்து சொட்டு நீர் பாசனம் அமைக்க 65 சத மானியம் அளித்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s