புதிய ரக கத்தரி – வீ.ஆர்.எம்.1

புதிய ரக கத்தரி: த.வே.ப.கத்திரி வீ.ஆர்.எம்.1

தமிழ்நாடு விவசாய பல்கலைக் கழகம் சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள கத்தரி வீ.ஆர். எம்.1 என்ற ரகம்.

 • எக்டருக்கு 40-45 டன் காய் மகசூல் கொடுக்கிறது.
 • இது பாலூர் 1 ரகத்தைவிட 27 சதம் கூடுதல் மகசூலாகும்.
 • வயது – 140-150 நாட்கள்,
 • பருவம்- ஆடிப்பட்டம், புரட்டாசி பட்டம், கோடை.
 • பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள்: வேலூர், திருவண்ணாமலை.
 • உருவாக்கம்: இலவம்பாடி கிராமத்திலிருந்து தனித்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
 • சிறப்பியல்புகள்: அதிக மகசூல், இலை, தண்டு, கத்தரிக்காயில் காம்புப்பகுதியில் முட்கள் உள்ளன.
 • கொத்துக்கொத்தாக காய்க்கக்கூடியது.
 • காய்கள் முட்டை வடிவமானவை.
 • ஊதா நிறக்காய்கள்.
 • முனையில் மட்டும் சிறிதளவு பச்சை நிறம் கொண்டவை.
 • இலைப்புள்ளி, வெர்டிசிலியம் வாடல் நோய் மற்றும் எப்பிலாக்னா வண்டுகள் தாக்குதலைத் தாங்கி வளரும் தன்மை கொண்டது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s