சின்ன வெங்காயத்தில் அழுகல் நோய்: கட்டுப்படுத்த வேளாண் அதிகாரி யோசனை

தருமபுரி மாவட்டத்தில்,​​ தற்போது பயிரிடப்பட்டுள்ள சிறிய வெங்காயத்தில் அழுகல் நோய்த் தாக்குதல் தெரிகிறது.​ இது ப்யூசேரியம் ஆக்சிஸ்போரம் எனும் பூஞ்சை மூலமாக ஏற்படுகிறது.​ நோய்த் தாக்கிய விதைக் காய்களை நேர்த்தி செய்யாமல் நடுவதால்,​​ இந்நோய் அதிகளவு ஏற்படும்.

நிலத்தில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த பூஞ்சையின் தாக்குதல் அதிகமாக ​ இருக்கும்.​ எனவே,​​ வெங்காய வயலுக்கு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நீர்ப்பாசனம் ​ செய்ய வேண்டும்.

அதாவது,​​ நிலம் நன்கு காய்ந்த பிறகு நீர்ப் பாய்ச்ச வேண்டும்.​ ஈரத்தன்மை இருக்கும் ​ போது,​​ நீர்ப் பாய்ச்சுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.​ களிமண் பாங்கான நிலங்களில் 7 ​ முதல் 9 நாள்களுக்கு ஒரு முறையும்,​​ மணல் பாங்கான நிலங்களில் 5 நாள்களுக்கு ஒரு முறையும் நீர்ப்பாய்ச்சினால் போதுமானது.

அழுகல் நோய்த் தாக்கிய வெங்காயத் ​ தாள்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி இருக்கும்.​ நோய் முற்றிய நிலையில் தாள்கள் நேராக இல்லாமல்,​​ துவண்டு போய் காணப்படும்.

செடியைப் பிடுங்கிப் பார்த்தால்,​​ காயின் வேர் தோன்றும் பாகம் அழுகி நைந்து போனது போல தோன்றும்.​ இந்நோய் தோன்றிய செடிகளை ​ உடனடியாக பிடுங்கி அழித்துவிட வேண்டும்.​ இல்லையெனில்,​​ மற்ற செடிகளுக்கும் பாதிப்பை உண்டாக்கும்.

அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்:

10 லிட்டர் நீருக்கு கார்பென்டாசிம் பூஞ்சாணக் கொல்லி 10 கிராம் மற்றும் ஸ்டிரெப்டோமைசீன் சல்பேட் 2 கிராம்,​​ ஒட்டும் திரவம் 5 மில்லி என்ற வீதத்தில் ​ கலந்து காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் வயலில் தெளிக்கலாம்.​ இவ்வாறு ​ செய்வதன் மூலம் வெங்காயத்தில் ஏற்படும் அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம் என்றார் அவர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s