செம்மை நெல் சாகுபடி விழிப்புணர்வுக் கூட்டம்

சேலம் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் 42 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் நெல் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. அதில், இந்தாண்டு 20 ஆயிரம் ஹெக்டேரில் செம்மை நெல் சாகுபடி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டு, அரசிராமணி குள்ளம்பட்டியைச் சேர்ந்த விவசாயி முருகன் இந்த முறை சாகுபடியில் மாநில அளவில் அதிக மகசூல் எடுத்துள்ளார்.

செம்மை நெல் சாகுபடியில் குறைந்த விதையைக் கொண்டு, இளவயது நாற்றுகளை  உற்பத்தி செய்து, 25 செ.மீ இடைவெளியில் மார்க்கர் கருவி அல்லது கயிறு மூலம் ஒரு குத்துக்கு ஒரு பயிரை மட்டும் நடவு செய்ய வேண்டும். உருளும் களைக்கருவியைப் பயன்படுத்தி களையெடுத்து, முறையாக நீர் நிர்வாகம், மேலுரம் பிரித்து இடுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பயிர்ப் பாதுகாப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடித்து ஏக்கருக்கு 70 முதல் 75 மூட்டைகள் வரை மகசூல் எடுக்கலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s